Tag Archives: ซื้อมาขายไป

“ปรีดิยาธร” แนะไทยศูนย์กลางซื้อมาขายไป

ศูนย์กลางซื้อมาขายไป

“ปรีดิยาธร” แนะไทยศูนย์กลางซื้อมาขายไป เพราะไทยเป็นแชมเปี้ยนด้านการค้าขายอาหารสินค้าอุปโภคและบริโภค สมาคมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ (ประเทศไทย) ได้เชิญม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มาบรรยายเรื่องความคืบหน้าการดำเนินงานของ คสช. และแผนงานที่จะทำให้เสร็จก่อนการเลือกตั้ง ในงานสัมมนาที่มีชื่อว่า “กระจกส่องเงาของประเทศไทย” ซึ่งมีทูตานุทูต คณะกงสุล ผู้นำภาคธุรกิจชาวต่างประเทศและไทย อีกทั้งสื่อมวลชนสากลและไทย ร่วมฟังกว่า 200 คน

Read More »