Tag Archives: ธุรกิจครอบครัว

“ผู้นำรุ่นใหม่” บริหารธุรกิจครอบครัวอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

ธุรกิจครอบครัว หลายคนคงพอจะทราบดีว่า ผู้นำธุรกิจครอบครัวรุ่นใหม่กำลังเผชิญกับความท้าทายในการเข้ามารับช่วงกิจการต่อจากผู้นำรุ่นปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นมุมมองทางธุรกิจที่แตกต่างกันระหว่างคนสองวัย ความไว้เนื้อเชื่อใจของผู้นำรุ่นปัจจุบันที่มีต่อผู้นำรุ่นใหม่ หรือ แม้กระทั่งการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันและเหมาะสมในแต่ละยุคแต่ละสมัย และอื่นๆ อีกมาก แต่ใช่ว่า ทางออกของอุปสรรคเหล่านี้จะมืดมน เพราะยังมีทายาทรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยที่ประสบความสำเร็จ หลังจากเข้ามารับไม้ต่อในการบริหารธุรกิจจากผู้นำรุ่นก่อน

Read More »