Tag Archives: ธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง “เมกาโฮม” บุกตลาดเตรียมขยายสาขาทั่วประเทศ

ธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง “เมกาโฮม” บุกตลาดเตรียมขยายสาขาทั่วประเทศ

ธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง “เมกาโฮม” บุกตลาดเตรียมขยายสาขาทั่วประเทศ ธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง “เมกาโฮม” ขายของแต่งบ้านและอุปกรณ์ก่อสร้างครบวงจร ตอบโจทย์ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ท่ามกลางการแข่งขันที่สูง แม้ในปัจจุบันศูนย์การค้าเกี่ยวกับเรื่องบ้านและวัสดุก่อสร้าง จะมีเจ้าใหญ่ๆ ที่ได้รับความนิยมอยู่มากก็ตาม แต่ธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง เมกาโฮมก็ได้เตรียมแผนรับมือด้วยการตลาดที่แข่งแกร่ง ภายใต้การบริหารที่เข้มข้นในฐานะ Home Center ที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้า ด้วยสินค้าคุณภาพในราคาที่เหมาะสม

Read More »

ธุรกิจเสื้อผ้าเด็ก … จากรุ่นสู่รุ่น

ธุรกิจเสื้อผ้าเด็ก03

“ธุรกิจเสื้อผ้าเด็ก … จากรุ่นสู่รุ่น” เป็นอีกหนึ่งความท้าทายของผู้ประกอบการ SMEs ในการที่จะปัดฝุ่นธุรกิจเสื้อผ้าเด็กแบบเดิมๆ และนำเสนอใน รูปแบบใหม่ที่แตกต่าง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของพ่อแม่ยุคใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับการเลือกสรรเสื้อผ้าให้กับลูกหลานตัวน้อยๆ ทั้งในเรื่อง คุณภาพ ดีไซน์และรูปแบบที่มีความแปลกใหม่เพิ่มมากขึ้นตลอดช่วงอายุของเด็กได้ ตั้งแต่เด็กแรกเกิด เด็กเล็ก เด็กโต ไปจนถึงวัยยังทีน (Young Teen) เสื้อผ้าเด็กเป็นสินค้าที่พบได้ทั่วไป ซึ่งหากดูความต้องการของตลาดแล้ว จะพบว่า เสื้อผ้าเด็กยังเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมจากเหล่า พ่อแม่ผู้ปกครอง ในการเลือกซื้อเพื่อจะสวมใส่ให้กับลูกหลาน ซึ่งในแต่ละครั้งก็จะเป็นจำนวนเงินที่ไม่น้อยเลย จะเห็นได้จาก มูลค่าตลาดเสื้อผ้าเด็ก มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

Read More »

ธุรกิจค้าปลีก และ พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลง

ธุรกิจค้าปลีก และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลง

 ธุรกิจค้าปลีก และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ก็เป็นเรื่องปกติที่แต่ละธุรกิจจะต้องปรับตัวให้เข้ากับตลาดอยู่ตลอด เวลาเช่นกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ซึ่งถ้ามีการแบ่งลักษณะของการตลาดตามยุคสมัยที่ผ่านมานั้น ก็จะสามารถแบ่ง ออกมาได้ 3 ช่วงเป็น Wave 1,2 และ 3 ซึ่งแต่ละ Wave ที่ว่านี้ก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคและวิธีการรับมือ

Read More »