Tag Archives: ธุรกิจอาหารสุขภาพ

11 ข้อดี การใช้สินค้าท้องถิ่นปลอดสารพิษกับร้านอาหารของคุณ

บริหารวัตถุดิบร้านอาหาร 1

บริหารวัตถุดิบร้านอาหาร ธุรกิจร้านอาหารขนาดเล็กจะต้องมองหาสิ่งใหม่และสิ่งที่น่าสนใจสำหรับเมนูอาหาร เพื่อที่จะทำให้ร้านอาหารเติบโตกว่าคู่แข่ง และเพิ่มผลกำไรที่ได้รับจากธุรกิจ ซึ่งแนวโน้มธุรกิจร้านอาหารที่กำลังจะเติบโตในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับการนำข้อดีของการใช้ผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษภายในท้องถิ่นมาปรับใช้ในร้านอาหาร

Read More »

โอกาสทำเงิน เกาะกระแสอาหารสุขภาพ โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

ปัจจุบันอาหารเพื่อสุขภาพในไทยได้รับความนิยมและมีความต้องการบริโภคเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  อันมีสาเหตุมาจากกระแสการใส่ใจสุขภาพและความต้องการมีรูปร่างที่ดีของผู้บริโภคโดยมุ่งหวังให้อาหารมาสร้างสมดุลให้ร่างกายและช่วยลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคต่างๆ ส่งผลให้ผู้ประกอบการแข่งขันกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายออกมามากขึ้นเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคดังกล่าว

Read More »