Tag Archives: ร้านกาแฟเก๋ๆ

ธุรกิจร้านกาแฟ “รักกัน” ธุรกิจที่ต่อยอดจากร้านต้นไม้ไอเดียบรรเจิด!!

ธุรกิจร้านกาแฟ รักกัน ธุรกิจที่ต่อยอดจากร้านต้นไม้ไอเดียบรรเจิด!!

ธุรกิจร้านกาแฟ “รักกัน” ธุรกิจที่ต่อยอดจากร้านต้นไม้ไอเดียบรรเจิด!! ปัจจุบันการทำธุรกิจต่างๆเริ่มมีอัตราการแข่งขันที่สูงขึ้น มีการขยายแบ่งแยกธุรกิจเจาะลึกลงไปเรื่อยๆ ซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนที่ผู้ลงทุนจะเลือกลงทุนแต่ธุรกิจใหญ่ๆ เป็นส่วนมาก ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องบางธุรกิจที่เคยเติบโตอย่างต่อเนื่องก็อาจจะต้องหยุดชะงักเพราะด้วยมีธุรกิจมาแทนที่ ดังนั้นการที่จะ

Read More »

ธุรกิจร้านกาแฟ ครีเอทีฟ ที่ไม่เน้นกำไรแต่เน้นความสุขที่อยากจะทำ “แก๊งค์สเตอร์“

ธุรกิจร้านกาแฟ ครีเอทีฟ ที่ไม่เน้นกำไรแต่เน้นความสุขที่อยากจะทำ “แก๊งค์สเตอร์“

ธุรกิจร้านกาแฟ ครีเอทีฟ ที่ไม่เน้นกำไรแต่เน้นความสุขที่อยากจะทำ “แก๊งค์สเตอร์” ธุรกิจร้านกาแฟในยุคนี้ถือว่ามีผู้ประกอบการรุ่นใหม่หันมาสนใจทำกันเยอะมาก ซึ่งก็มาจากกำไรจากกาแฟแต่ละแก้วนั้นค่อนข้างมีราคาสูงนั่นเอง และยิ่งตกแต่งร้านให้มีความโดดเด่นน่าสนใจละก็จะสามารถเรียกลูกค้าได้เป็นอย่างดีเลย แต่หลายๆคนที่ทำก็เพราะชอบและหวังผลกำไรที่สูง แต่สำหรับร้านกาแฟ “แก๊งค์ส

Read More »