กิจการเจ้าของคนเดียว

กิจการเจ้าของคนเดียว (solopreneur) คืออะไร?

กิจการเจ้าของคนเดียว

คุณอาจเคยได้ยินคำว่า “กิจการเจ้าของคนเดียว” หรือ “Solopreneur” ในหลายๆครั้ง ซึ่ง Solopreneur นั้นคือหนึ่งในประเภทของผู้ประกอบการเป็นประเภทที่เลือกที่จะทำงานด้วยตัวเองและต้องการอิสระในการทำธุรกิจโดยไม่มีพนักงาน แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีการทำงานร่วมกับผู้อื่นแต่ไม่ได้จ้างงานที่เป็นงานประจำ

Read More »